GREC I: Més alfabet i geografia de Grècia

MÉS ACTIVITATS SOBRE L'ALFABET


- Dibuixa les lletres gregues
- Uneix majúscules amb minúscules
- Uneix les majúscules amb el seu nom
- Uneix minúscules amb el seu nom

** Recordeu aquest lloc on hi ha activitats, cançons, etc. relacionats amb l'alfabet grec i molt més

CASOS I FUNCIONS

- Associa els casos i les funcions en grec


GEOGRAFIA DE GRÈCIA


Introducció
- Viatge per Grècia

- Puzzle de Grècia

Grècia continental
- Recorregut per Grècia continental
- Busca regions de Grècia

Pelolponès (o Grècia Meridional)
- Informació + autoavaluació

Grècia insular
- Situa ciutat de Creta

Grècia colonial
- Recorregut per territoris grecs

Altres
- Diapositives de la Grècia actual