TEMARI EXAMEN GREC I

GREC I - PARCIAL II 3ª AVALUACIÓ


TEMARI PER A L'EXAMEN


1. Anàlisi i traducció d'oracions (seran tres o quatre oracions, depenen de la llargària d'aquestes). 6 PUNTS.


2. Comentar 4 paraules de les oracions anteriors. Recordeu que hem de comentar TOT el que sabem d'elles, tant la funció que fan en l'oració com el que podrien haver sigut. 1 PUNT.


3. Orígens del teatre grec: tragèdia i comèdia. 2 PUNTS.


En l'enllaç següent teniu penjat el power point. D'aquest, heu d'estudiar-se tot EXCEPTE les diapositives 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17 (Aquestes NOOOO se les estudieu!!)


4. Derivats. 1 PUNT.


De la pàgina 116


ἀρχαιος, α, ον
ἒνδοξος, ον
Ἒρως, ωτος
λιθοξοος, ου
De la pàgina 118


ἂφρος, ου
Βουλη, ης
γαλακτοποτεω
γὲνος, ους
γραφω

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Eli, la part de teoria la podem fer en castella? ;)

Eli Lluch ha dit...

Recordeu que si voleu fer l'examen en castellà o valencià, m'és igual. Però feu tot l'examen en una llengua, per favor...

Ànims!!!