LLATÏ II. Passos per a fer un bon sel·lectiu

- Per començar, recorda que la durada de l'examen és de 90 minutsCom a orientació, és recomanable no dedicar al text més de 60 minuts, encara que en cas de dificultat convindrà recordar que és la part de l'examen de més valor (5 punts la traducció i 2 l'anàlisi).


- Posa cura en la presentació. Sempre és d'agrair un examen ben presentat, amb la lletra clara, amb marges i sense guixades. Encara que és possible que no tots estiguen d'acord en aquesta apreciació, un examen ben presentat d'una manera o altre i encara que ho sigua de manera inconscient condiciona positivament en la valoració d'aquest.- És important que dediques els primers minuts de l'examen a llegir detingudament els textos proposats en les dues opcionsNo tingues por perdre temps en aquestes tasques, més bé al contrari, és important que abans de començar amb els detalls del text tingues el màxim coneixement possible de les circumstàncies contextuals d'aquest: context argumental, nombre de proposicions, estructures sintàctiques que reconegues, etc. De ben segur, el temps que pugues perdre en aquesta anàlisi prèvia acabaràs guanyant atès que et permetrà anar més de pressa després.- És convenient que comences copiant el text en el primer full del quadern que se't lliurarà. Fes-ho fixant-te en no cometre cap error en copiar-lo. Un error insignificatiu pot fer-te perdre molt temps. 


- En l'anàlisi sintàctica utilitza abreviatures clares i inequívocament reconeixibles (ja saps, no utilitzes ambigüitats del tipus A (acs., Abl.?) O Pf. (per Perfet o Pretèrit Plusquamperfet). Encara que es demana anàlisi sintàctica convé que analitzis també morfològicament les formes. 

En el cas dels substantius, adjectius i pronoms: cas, nombre i funció sintàctica. 

Si l'adj. està en comparatiu o superlatiu, marca-ho. En el cas dels pronoms assenyala de quin tipus és (personal, possessiu, demostratiu , anafòric ...), això sí no especifiquis si és pronom o adjectiu, així no t'equivocaràs. En el cas dels verbs: si és forma verbal personal, persona, nombre, temps i manera.

Particularitats a assenyalar: si el verb és deponent o està en veu passiva (això més que res perquè el tingues en compte en la traducció). 

Si és forma verbal no personal, anàlisi de la mateixa (v. gr. Infinitiu de perfet actiu, participi de present, nom. pl ... .). 

Les formes invariables n'hi haurà prou que digues quina classe de paraula és: preposició, conjunció, adverbi o interjecció.

No oblides en l'anàlisi sintàctica posar totes les estructures sintàctiques i proposicions subordinades que apareguin en el text, marcant-convenientment. No vull ser pesada, però és el més important de l'anàlisi. Has de conèixer i saber analitzar les estructures sintàctiques més importants del llatí: l'ablatiu absolut, les proposicions completives d'infinitiu, les completives de ut i ne, les proposicions adjectives de relatiu ... Ja saps.

I sempre amb els cinc sentits per no cometre errors del tipus de posar CD en oracions copulatives o passives, analitzar com proposicions completives les que són finals, etc.


- Si necessites un esborrany pots utilitzar les pàgines finals del quadernet que se't lliurarà. Fes l'anàlisi i la traducció al mateix temps, és de sentit comú. No perdes més de vista la pregunta de morfologia i de lèxica, atès que és molt probable (quasi segur) que els termes que et demanen analitzar pertanyen al text que estàs analitzant. Dedica doncs a ells especial atenció, amb la seguretat que després et permetrà fer aquestes qüestions amb més rapidesa.- En la qüestió de morfologia hauràs de posar:


+en els substantius: classe de paraula; cas o casos que pot ser; enunciat; declinació; particularitats morfològiques; cas específic en el text.+en els adjectius: classe de paraula; cas o casos que pot ser; enunciat; declinació; particularitats morfològiques; cas específic en el text; grau.+en les formes pronominals: classe de paraula; cas o casos que pot ser; enunciat; cas específic en el text.+en els verbs: si és forma verbal personal: persona, nombre, temps, mode, veu, enunciat, conjugació; particularitats morfològiques (si fos irregular, perfecte sincopat ...). 


Si és forma verbal no personal: anàlisi morfològica de la mateixa indicant a més en quin tipus de construcció apareix (completiva d'infinitiu, ablatiu absolut ...).Intenta redactar aquesta qüestió de manera clara i senzilla.


- En la qüestió de lèxica és important que sàpigues detectar les bases lèxiques sobre les quals es formen els verbs proposats. Per descomptat això és primordial, però també has d'intentar que quede clar quin tipus de termes estàs donant, que són:termes en castellà o valencià formats a partir del mateix preverbi i lexema.termes en castellà o valencià formats a partir del mateix lexema.verbs llatins formats a partir del lexema proposat per modificació preverbial i termes en castellà o valencià derivats d'aquests.
 

En aquesta qüestió has de fer ús del diccionariCom et demanen pocs verbs llatins hauràs de comprovar explícitament al diccionari que existeixenTan important com el nombre de termes que sigues capaç de deduir és no equivocar-te a la base lèxica. Si tens dubtes, no t'arrisques.


- En la qüestió de literatura recorda que només se't presenta un gènere literari. No te la jugues, estuda'ls els 5!


Es suggereix que la qüestió es desenvolupe atenent a aquests tres aspectes:

1. Característiques del gènere 2. Cronologia (condicionants històrics, polítics, socials, ideològics, etc.). 3. Autors més representatius. 

No has de estendre't més enllà d'un foli en aquesta qüestió. Important no posar errors greus, en aquest cas fàcilment pots obtenir en aquesta qüestió una qualificació alta. Sol donar-se el cas que en ocasions per saber-vos molt bé el tema li dediqueu quasi mig examen sense caure en el compte que per molta informació que sigueu capaços de donar no obtindreu més d'1 punt.

Convindria per això que fòra o la primera o l'última qüestió que féreu, però SEMPRE controlant-vos el temps, en funció de la disponibilitat que tingueu. Fins i tot, no estaria de més que tinguéreu prevista una elaboració d'emergència de cada tema i que fóreu capaços de redactar en no més de 10 minuts per si haguéreu perdut més del temps previst en el text.

L'experiència ens diu que és relativament senzill obtenir bones qualificacions en aquesta prova sempre que t'esmeres a resoldre totes les qüestions.


Finalment, i en cas de bloqueig mental greu, tancar els ulls, respirar profundament i demanar amb anhel que l'òliba d'Atenea estenga les seues ales sobre la vostra ment insuflant-vos saviesa. De vegades funciona. 
Sit vobis semper Fortuna secunda.