Pel·lícula L'Odissea. Qüestionari

Contesteu de manera individual al qüestionari següent sobre la pel·lícula que hem vist en classe:

Formulari sobre l'Odissea


Penélope - Joan Manuel Serrat