GREC I. L'imperfet d'IndicatiuL'IMPERFET, el temps verbal que ens causa tants dubtes??
L'imperfet d'Indicatiu en grec consta de:


AUGMENT (ε)  + ARREL DEL VERB + DESINÈNCIES SECUNDÀRIES                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           L'AUGMENT

És una característica pròpia dels temps de passat en MODE INDICATIU.

Hi ha de dos tipus:

I) SIL·LÀBIC. Quan el verb comença per consonant. Exemple: ἒ+λυ+ον

II) TEMPORAL. Quan el verb comença per vocal. Exemple: ε+αγ+ον > ἢγον

En aquest cas, l'augment es troba en contacte amb altres vocals i es produeixen els ALLARGAMENTS següents:


Vocal o diftong  inicialAllargament
αη
εη
οω
αι
ει
οι
αυηυ
ευηυ
ουου

La ι i la υ es mantenen igual, és a dir, la ε desapareix.


QUÈ PASSA AMB ELS VERBS COMPOSTOS?

En els verbs compostos de preposició, L'AUGMENT es col·loca entre aquesta i l'arrel.
Exemple: amb el verb προσ-βαλλω, es faria l'imperfet així:  προσ- ε -βαλλ- ον. 


És a dir: preposició/preverbi + augment + arrel + desinències secundàries.


**Quan la preposició acaba en vocal, aquesta vocal es perd en entrar en contacte amb l'augment, excepte en el cas de ἀμφὶ, περὶ, πρὸ.


Així mentre que en el cas del verb ἀποβὰλλω, l'imperfet seria:


απ- ε- βαλλ- ον
 (el preverbi ha perdut la o final)


En el cas del verb περιβαινω, el faria d'aquesta manera:


περι- ε -βαιν -ον


(el preverbi no ha perdut res)ACTIVITATS SOBRE L'IMPERFET

- Activitats del Proyecto Palladium: activitat 1, activitat 2.