GREC I. Activitas de repàs

ACTIVITATS DE REPÀS GREC I


- Oracions que podeu anar analitzant i traduïnt.


- Un poc de tot.


- Activitats sobre llengua grega i llatina.

- Ludus Litterarius.

- Proyecto Palladium: Griego.