Grec I. Adjectius de primera classe

En tornar de les vacances de Nadal, hem estat repassant la primera i segona declinació  • Per a continuar recordant-les, podeu realitzat aquesta activitat sobre les declinacions en grec. A més a més, podeu entrar en la web del Projecte Palladium i realitzar els exercicis proposats sobre les declinacions.Recordeu que en Grec tenim dues classes d'adjectius: Primera i Segona Classe.


PRIMERA CLASSE: Es declinen per la 1ª i 2ª declinació.


Hi ha de dos tipus:


- De tres terminacions: ἀγαθὸς, ὴ, ὸν (2-1-2)
- De dues terminacions: βροτὸς, ὸν. (2-2)


Per a repassar aquesta primera classe, podeu realitzar les activitats següents:
  • Per a practicar la declinació de l'article + adjectiu + substantiu, podeu fer-ho mitjançant aquesta activitat 1

  • Per a la declinació dels adjectius de tres terminacions, punxeu ací.


SEGONA CLASSE: Es declinen per la 3ª declinació. Els femenins ho faran per la 1ª declinació.