Fitxa de lectura 2ª Avaluació

Valete!


Recordeu que podeu presentar un treball relacionat amb algun dels llibres que vos vaig oferir. Vos deixe l'enllaç de la fitxa de lectura que heu de seguir per fer-lo, ací!